ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (323π.Χ. - 146π.Χ.)

Σύμφωνα με την παράδοση το Αμπελικό έχει αλλάξει επτά φορές τοποθεσία. Στους ελληνιστικούς χρόνους το χωριό ονομαζόταν Βάκχειον, δηλαδή ήταν αφιερωμένο στο Διόνυσο. Τούτο μαρτυρείται και από αρχαιολογικό εύρημα, συγκεκριμένα ένα πήλινο σκεύος ελληνιστικής περιόδου με επιγραφή “Βάκχειον” που βρέθηκε μέσα στο χωριό. Οι κάτοικοι πρέπει να ασχολούνταν και με την αμπελουργία λόγω το ονόματος. Οίκηση στα χρόνια αυτά υπήρχε και στη περιοχή του Αγίου Ευσταθίου, αυτό μαρτυρείται από ένα κιονόκρανο ελληνιστικής περιόδου το οποίο σώζεται στο μουσείο του χωριού. Επίσης έχει βρεθεί και νόμισμα από την ίδια περίοδο.

ambelos logo

Εορτολόγιο

Μετάφραση - Translate

Greek English French German Italian Russian Spanish Turkish