ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (146π.Χ. - 330μ.Χ.)

Στους αρχαιολογικούς χάρτες του Ι. Κόντη αναφέρεται το χωριό κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. με την ονομασία «Αμπελικόν».

Κατά την περίοδο αυτή έχουμε οίκηση του χωριού μας στην τοποθεσία Βαρύ όπου βρέθηκε κεραμοσκεπής τάφος. Στο βιβλίο του «Αθανάτου Σύμβολα και Ενδείξεις» ο αείμνηστος καθηγητή της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας Κωνσταντίνος Καβαρνός αναφέρει ότι: “Μέσα στον κεραμοσκεπή τάφο βρέθηκε πήλινος λύχνος με παράσταση πτερωτής σφίγγας. Επάνω δε σε έναν από τους κεραμείς του δαπέδου ήταν χαραγμένο ένα πτηνό σα παγώνι.” Τα ευρήματα αυτά μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό μουσείο της Μυτιλήνης.

Επίσης στην τοποθεσία «Σεντούκι» Ρογκάδας υπάρχει μια σαρκοφάγος ρωμαϊκής περιόδου από την οποία πήρε και την ονομασία η περιοχή. Στη Ρογκάδα έχουν βρεθεί και δυο κιονόκρανα ρωμαϊκής περιόδου, τα οποία σώζονται και αυτά στο λαογραφικό μας μουσείο.

Κατά τη διάνοιξη του δρόμου προς την εκκλησία του Αγίου Νικόλαου το 1970 περίπου και στην περιοχή Αλωνέλια βρέθηκαν 70 ρωμαϊκοί τάφοι. Ευρήματα από αυτούς τους τάφους κλαπήκαν από τους χειριστές των μηχανημάτων, κάτι το οποίο διαπίστωσε με τα ίδια του τα μάτια και κατήγγειλε ο αείμνηστος Ευστάθιος Δεσποτέλης επιστάτης του έργου. Το κατήγγειλε επίσης και ο αείμνηστος γραμματέας της κοινότητος Γεώργιος Βαλάκος στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου έχουν βρεθεί τρεις ρωμαϊκοί τάφοι με πήλινα ευρήματα καθώς και ένα τραπέτο (πέτρινη λεκάνη - σχήματος φακής - μέσα στην οποία περιστρέφονταν μυλόπετρες) της ίδιας περιόδου.

Στα σημερινά σύνορα με το χωριό Σταυρός έχουν επίσης βρεθεί μονόλιθοι ελαιοπιεστηρίων αυτής της εποχής.

Ένα εύρημα προς ανίχνευση είναι ότι στη περιοχή Λαγκάδια υπήρχε παλιός ρωμαϊκός αύλακας τον οποίο γκρέμισαν κατά το 1935 με τη δημιουργία του αμαξωτού δρόμου.

Κατά την περίοδο αυτή είναι σαφές από τις μυλόπετρες, ότι οι κάτοικοι ασχολούταν και με την καλλιέργεια της ελιάς.

ambelos logo

Εορτολόγιο

Μετάφραση - Translate

Greek English French German Italian Russian Spanish Turkish