ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (330-1453)

Οίκηση κατά τα χρόνια αυτά συναντάμε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου βρέθηκαν δυο μεγάλα πιθάρια κρασιού κατά τη διάνοιξη δρόμου σε παλιά αμπέλια.

Το χωριό πάντα ήταν ξακουστό για το καλό κρασί, αμπέλια υπήρχαν στην περιοχή του Άγιου Δημητρίου, στο Κλίμα, στον Άγιο Ευστάθιο και στη Ρογκάδα. Μάλιστα παράδοση που διατηρήθηκε μέχρι τον περασμένο αιώνα, ήταν να χρησιμοποιούν στέφανα από κληματίδες στην τελετή του γάμου. Διασώζονται τέτοια στέφανα στο μουσείο μας.

Επίσης, στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου διασώζεται ένα ληνός (λίθινη βάση συμπίεσης ελαιοπολτού) της περιόδου αυτής, από την περιοχή Ρογκάδος στα σύνορα με το χωριό Βασιλικά.

Βυζαντινά κεραμικά ευρήματα έχουμε και στην περιοχή Αλωνέλια - Χορδοκόπι. Από τα τέλη της περιόδου αυτής διατηρείτε στο μουσείο και ένας μικρός Βυζαντινός σταυρός.

Στο βιβλίο «Αμπελικόν Λέσβου» του αείμνηστου διδασκάλου Ευσταθίου Βαλάκου αναφέρεται ότι “κατά τους βυζαντινούς χρόνους κτίστηκε η παλιά εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και σίγουρα πριν το 1400”.

Από τη περίοδο αυτή υπάρχει στο μουσείο μας ένα μολυβδόβουλο με κανάτα κρασιού στο μέσον και γύρω τα αρχικά Κ Υ Μ Μ, το οποίο βρέθηκε από τον Ευστράτιο Χόνδρη στη περιοχή του Αγίου Ευσταθίου.

ambelos logo

Εορτολόγιο

Μετάφραση - Translate

Greek English French German Italian Russian Spanish Turkish